ermita

Encara que l’ermita no sigui estrictament un espai de l’hotel, marca amb la seva imponent silueta qualsevol racó d’aquest. I com sembla obligat, recomanem a tots els nostres hostes destinar cinc minuts a la seva profunda observació. Els nostres favorits: la cúpula estranyament gran per a una ermita, el fresc de Felip Pellicer i l’aparició de la verge, el púlpit policromat i la Mare de Déu de la Consolació, pobra en la seva elaboració però de gran riquesa expressiva.