piscina

Imagineu que obriu un forat a la roca orientat a les millors vistes i el cobriu amb la pedra calcària de la zona, i lògicament l’ ompliu d’aigua. I que feu arribar una gespa intensament verda fins la riba i que la mateixa naturalesa té, ja allà, un petit mur de pedra amb molsa i una alzina que us dóna ombra. Podeu dir-ne piscina però és molt més que tot això.